เปิดตำราลับ จับมือทำ Digital marketing รวบรัด เข้มข้น เข้าใจด้วยตัวเองภายใน 4 ชม.

ถ้าโลกยังไม่หยุดหมุน เราก็ต้องห้ามหยุด มาก้าวสู่โลกอนาคตไปด้วยกันกับเรา เริ่มต้นด้วยคอร์เรียน “เปิดตำราลับ จับมือทำ digital marketing รวบรัด เข้มข้น เข้าใจด้วยตัวเองภายใน 4 ชม.” ทุกบทเรียนจะมี workshop ให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่เสมอ และยังได้ทดลองสร้างรูปแบบ content ของตนเอง ไม่ต้องห่วงว่าจะลืมหรือจะทำไม่ได้ เรียนจบแล้วทุกคนจะมีตัวอย่างเป็น Model ธุรกิจของตัวเองกลับไปใช้ต่อยอดได้ไม่รู้จบ

เนื้อหาของคอร์สนี้

วีธการดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียด และวีธีการดาวน์โหลดเอกสาร
บทที่ 1
บทที่ 1 Social media trends update 44:42
บทที่ 2
บทที่ 2 Social media marketing 1:8:26
บทที่ 3
บทที่ 3 Marketing Funnel 31:28
บทที่ 4
บทที่ 4 Tools for content Idea generation 20:43
บทที่ 5
บทที่ 5 Top of Funnel 19:57
บทที่ 6
บทที่ 6 middle of Funnel 25:50
บทที่ 7
บทที่ 7 Bottom of Funnel 9:33
บทที่ 8
บทที่ 8 Retention of Funnel 2:47

คอร์สที่เกี่ยวข้อง