หลักสูตรปรับพื้นฐาน การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4

หลักสูตรปรับพื้นฐาน การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4

เนื้อหาของคอร์สนี้

ปรับพื้นฐาน - เครื่องคำนวณทางการเงิน Casio 29:54
ปรับพื้นฐาน - เครื่องคำนวณทางการเงิน Taxas 47:44

คอร์สที่เกี่ยวข้อง