ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®

  • 4.00 คะแนนเฉลี่ย
  • 2 รีวิว
  • 23 คอร์ส

อาจารย์ภาควิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

คอร์สที่สอนโดย ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®