หลักสูตรทบทวน ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

หลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาทบทวนการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

Day1
Day 1 6:53:41
Day2
Day 2 7:43:10
Day3
Day 3 5:24:0

คอร์สที่เกี่ยวข้อง