• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • แนะนำ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

แนะนำ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

ปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน | หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 1 5:27
บทที่ 2 เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล
เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล | หลักสูตรการวางแผนการเงินCFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 2 10:43
บทที่ 3 มูลค่าเงินตามเวลา time value of money
มูลค่าเงินตามเวลา time value of money | หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 3 14:18
บทที่ 4 การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล | หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 4 14:08
บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล | หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 5 12:17
บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 6 4:41
บทที่ 7 ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 7 6:05
บทที่ 8 การคำนวณและวิธีชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การคำนวณและวิธีชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 บทที่ 8 6:39