• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • Next normal วิถีปกติก้าวต่อไปของธุรกิจไทยภายใต้วีถีชีวิตปกติใหม่ New normal ท่ามกลางวิกฤต COVID

Next normal วิถีปกติก้าวต่อไปของธุรกิจไทยภายใต้วีถีชีวิตปกติใหม่ New normal ท่ามกลางวิกฤต COVID

Next normal วิถีปกติก้าวต่อไปของธุรกิจไทยภายใต้วีถีชีวิตปกติใหม่ New normal ท่ามกลางวิกฤต COVID

เนื้อหาของคอร์สนี้

VDO
Next normal วิถีปกติก้าวต่อไปของธุรกิจไทยภายใต้วีถีชีวิตปกติใหม่ New normal ท่ามกลางวิกฤต COVID ดูตัวอย่างฟรี 15:39