• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • บทบาทที่เพิ่มขึ้นของตัวแทนประกันชีวิต สู่เส้นทางวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

บทบาทที่เพิ่มขึ้นของตัวแทนประกันชีวิต สู่เส้นทางวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

คุณวุฒิ CFP ทำให้เห็น road map ทั้งหมดของเส้นทางการวางแผนการเงิน เครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งที่เริ่มเรียนตั้งแต่ module แรกเลย และเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆในการวางแผนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยง การลงทุน ใช้เรื่องของมูลค่าเงินตามเวลาหมดเลย นอกจากนั้นยังทำให้รู้ว่าจะนำจิ๊กซอว์ในด้านของประกันเข้ามาตอนไหน จะเอาเรื่องของ investment เข้ามายังไง รู้ว่าretirement คือการประกอบร่างกันของสินค้าประกันและสินค้าการลงทุน

หลักสูตรนี้มีวุฒิบัตร หลักสูตรนี้มีแบบทดสอบ

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทบาทที่เพิ่มขึ้นของตัวแทนประกันชีวิต สู่เส้นทางวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ดูตัวอย่างฟรี 13:00