หลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ( IC Plain: P1)

เป็นหลักสูตรไว้ทบทวนเนื้อหาที่อบรมผ่านไปแล้ว ในหลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ( IC Plain: P1)

เนื้อหาของคอร์สนี้

Day1
Day 1 7:45:37
Day2
Day 2 7:50:28
Day3
Day 3 8:22:54