คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®

  • 4.00 คะแนนเฉลี่ย
  • 2 รีวิว
  • 7 คอร์ส

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บลจ. กรุงไทย (มหาชน)
นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คอร์สที่สอนโดย คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®