• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 ปรับปรุง (ThaiPFA Grand Premium Buffet & ThaiPFA Mini Premium Buffet)

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 ปรับปรุง (ThaiPFA Grand Premium Buffet & ThaiPFA Mini Premium Buffet)

แบบทดสอบเสมือนจริง (Mock Examination) การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) ปรับปรุง

เนื้อหาของคอร์สนี้

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 2 (ปรับปรุง)-แบบฝึกหัด 6:39:33
ทบทวน แนวปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน (ปรับปรุง) 1:24:47