เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5

ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

เนื้อหาของคอร์สนี้

ทบทวนเนื้อหา การวางแผนภาษี และมรดก 5:19:59
แบบทดสอบ การวางแผนภาษี และมรดก 1:55:43