เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2

แบบทดสอบเสมือนจริง (Mock Examination) การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

เนื้อหาของคอร์สนี้

การวางแผนการลงทุน (ข้อ 1 - 70) 2:55:1
แนวปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน (ข้อ 71 - 85) 1:9:26
ทบทวน แนวปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน 1:24:47