เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3

สรุปเนื้อหาหลักสูตร การวางแผนเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

เนื้อหาของคอร์สนี้

การวางแผนการประกันภัย 5:50:0
ทบทวนแบบฝึกหัด การวางแผนการประกันภัย 3:31:48