• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • หลักสูตรทบทวน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

หลักสูตรทบทวน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

หลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาทบทวนการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning) สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

Day1
Day 1 7:35:8
Day2
Day 2 7:57:54
Day3
Day 3 5:50:14