• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • หลักสูตรทบทวน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

หลักสูตรทบทวน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

เป็นหลักสูตรไว้ทบทวนเนื้อหาที่อบรมผ่านไปแล้ว ใน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

เนื้อหาของคอร์สนี้

Day1
Day 1 7:54:51
Day2
Day 2 7:45:32
Day3
Day 3 6:26:17

คอร์สที่เกี่ยวข้อง