• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • หลักสูตรทบทวน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 (ปรับปรุง สำหรับ IC และ IP) การวางแผนการลงทุน

หลักสูตรทบทวน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 (ปรับปรุง สำหรับ IC และ IP) การวางแผนการลงทุน

หลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาทบทวนการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 (ปรับปรุง สำหรับ IC และ IP) การวางแผนการลงทุน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เนื้อหาของคอร์สนี้

Day1
Day 1 7:12:51
Day2
Day 2 7:20:22
Day3
Day 3 7:49:29
Day4
Day 4 7:27:46
Day5
Day 5 7:20:37
Day6
Day 6 7:42:27
update
update หัวข้อ กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์-คุณ วิน พรหมแพทย์ CFA 2:53:51

คอร์สที่เกี่ยวข้อง