• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • กองทุนประกันสังคม เครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินที่นักวางแผนการเงินและบุคคลทั่วไปต้องรู้

กองทุนประกันสังคม เครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินที่นักวางแผนการเงินและบุคคลทั่วไปต้องรู้

7 สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน มันต้องได้ใช้ ในระหว่างทางที่เป็นผู้ประกันตนจนเกษียณ ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์กรณีเจ็บป่วย ถ้าเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกในระบบประกันสังคมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย

เนื้อหาของคอร์สนี้

ทดสอบ
ทดสอบ เนื้อหาบทความ มีข้อสอบท้ายบท แบบที่ 2
ทดสอบ VDO ตลีมๆๆ 9:29
ทดสอบทความ 2
ทดสอบ ทดความ
ทดสอบ สตรีมระบบ กองทุนประกันสังคม เครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินที่นักวางแผนการเงินและบุคคลทั่วไปต้องรู้ 53:19
กองทุนประกันสังคม เครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินที่นักวางแผนการเงินและบุคคลทั่วไปต้องรู้ ดูตัวอย่างฟรี 58:08

คอร์สที่เกี่ยวข้อง