นักวางแผนการเงิน บทบาทใหม่ของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์

นักวางแผนการเงิน บทบาทใหม่ของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์ ที่เปลียนแปลงไป การปรับตัวที่หลักทรัพย์จัดการกองทุนจะต้องปรับตัวให้อยู่รอดให้สภาวะและสถานะการณ์ทางการเงินที่เปลียนแปลงไป จะเปลียนแปลงในรูปแบบไหน วีดีโอนี้มีคำตอบ

เนื้อหาของคอร์สนี้

นักวางแผนการเงิน บทบาทใหม่ของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์ ดูตัวอย่างฟรี 17:08