• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • หลักสูตรทบทวน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

หลักสูตรทบทวน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

เป็นหลักสูตรไว้ทบทวนเนื้อหาที่อบรมผ่านไปแล้ว ในหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

เนื้อหาของคอร์สนี้

Day1
Day 1 8:9:5
Day2
Day 2 7:44:59
Day3
Day 3 7:26:40

คอร์สที่เกี่ยวข้อง