เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1

แบบทดสอบเสมือนจริง (Mock Examination) การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

เนื้อหาของคอร์สนี้

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน (ข้อ 1 - 53) 2:24:30
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (ข้อ 54 - 64) 17:13
จรรยาบรรณสำหรับนักวางแผนการเงิน (ข้อ 65 - 85) 41:55
Bonus! - แบบฝึกหัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (100 -ข้อ) 3:20:59
ทบทวนเนื้อหาจรรยาบรรณสำหรับนักวางแผนการเงิน 1:23:22