คุณปรีชา กิจโมกข์ CFP®

  • ไม่พบคะแนนเฉลี่ย
  • ไม่พบรีวิว
  • คอร์ส

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตร พัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คอร์สที่สอนโดย คุณปรีชา กิจโมกข์ CFP®