เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4

แบบทดสอบเสมือนจริง (Mock Examination) การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

เนื้อหาของคอร์สนี้

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 4:7:34