• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

เนื้อหาของคอร์สนี้

สรุปภาพรวมแนวคิดพื้นฐานการวางแผนการเงิน 1:56:56
สรุปภาพรวมการวางแผนการลงทุน 1:59:20
สรุปภาพรวมการวางแผนการประกันภัย 1:44:44
สรุปภาพรวมการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 1:6:55
สรุปภาพรวมการวางแผนภาษีและมรดก 2:16:35