หลักสูตรทบทวน ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

เป็นหลักสูตรไว้ทบทวนเนื้อหาที่อบรมผ่านไปแล้ว ใน หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

เนื้อหาของคอร์สนี้

Day1
รู้จักหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน 2:46:38
การประเมิณมูลค่าหลักทรัพย์ 3:38:23
Day2
แนวคิดเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน การวางแผนการลงทุน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และการวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ 4:27:22
Day3
การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 2:5:32
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน 4:8:26

คอร์สที่เกี่ยวข้อง