บทบาทใหม่ของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บทบาทใหม่ของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่เปลียนแปลงไป การปรับตัวที่หลักทรัพย์จัดการกองทุนจะต้องปรับตัวให้อยู่รอดให้สภาวะและสถานะการณ์ทางการเงินที่เปลียนแปลงไป จะเปลียนแปลงในรูปแบบไหน วีดีโอนี้มีคำตอบ

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทบาทใหม่ของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP® ดูตัวอย่างฟรี 0:31