• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • วางแผนการเงินอย่างไรให้มีกินมีใช้รอดวิกฤติ COVID-19 | เคล็ดลับง่ายๆที่มองข้าม

วางแผนการเงินอย่างไรให้มีกินมีใช้รอดวิกฤติ COVID-19 | เคล็ดลับง่ายๆที่มองข้าม

ภายใต้วิกฤต COVID-19 ที่ทำให้ทรัพย์สินสำหรับการลงทุนในทางเลือกต่างๆปรับตัวลดลงเกือบ ครึ่งหนึ่ง อาจเป็นช่วงจังหวะที่ทำให้หลายคนเข็ดขยาดกับการลงทุน แต่สำหรับคนที่มีการกระจายการลงทุน จัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เงินฝากตราสารหนี้ และตราสารทุน ก็อาจพลิกวิกฤต COVID-19 ให้กลายเป็นโอกาสทองในการเพิ่มรายได้จากการลงทุนเนื่องจากบริษัทหลายๆบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจมีราคาปรับตัวลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงทำให้คนที่มีเงินฝากเหลืออยู่สามารถแบ่งเงินฝากที่เหลืออยู่บางส่วนมาลงทุนในตราสารทุน หลังจากที่วิกฤต COVID-19 ผ่านพ้นไปก็อาจทำให้ได้รับอัตราผลตอบแทนคุ้มกับความเสี่ยงอย่างที่ไม่คาดคิดเลยทีเดียว

เนื้อหาของคอร์สนี้

วางแผนการเงินอย่างไรให้มีกินมีใช้รอดวิกฤติ COVID-19 | เคล็ดลับง่ายๆที่มองข้าม ดูตัวอย่างฟรี 22:17