• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 41 Online วันที่ 1 - 7 กัยายน 2565

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 41 Online วันที่ 1 - 7 กัยายน 2565

แบบทดสอบเสมือนจริง (Mock Examination) การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

เนื้อหาของคอร์สนี้

-
การวางแผนการลงทุน (ข้อ 1 - 70) 2:55:1
แนวปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน (ข้อ 71 - 85) 1:9:26
-
ทบทวน แนวปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน 1:24:47