เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 47 Online วันที่ 11- 17 พฤศจิกายน 2565

เตรียมสอบ ฿4,990 ฿3,700

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)…

หยิบใส่ตะกร้า

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 42 Online วันที่ 11- 17 พฤศจิกายน 2565

เตรียมสอบ ฿4,990 ฿3,700

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป…

หยิบใส่ตะกร้า

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย รุ่น 28 Online วันที่ 11- 17 พฤศจิกายน 2565

เตรียมสอบ ฿4,990 ฿3,700

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning) กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป…

หยิบใส่ตะกร้า

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ รุ่น 28 Online วันที่ 11- 17 พฤศจิกายน 2565

เตรียมสอบ ฿4,990 ฿3,700

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป…

หยิบใส่ตะกร้า

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก รุ่น 26 Online วันที่ 11 - 17 พฤษจิกายน 2565

เตรียมสอบ ฿4,990 ฿3,700

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป…

หยิบใส่ตะกร้า

1-DAY FINANCIAL CALCULATOR 1 วันกับการทำลายกำแพงการคำนวนแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) ให้เป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

เตรียมสอบ ฿4,500 ฿3,900

1-Day Financial Calculator "เพียง 1 วันกับการทำลายกำแพงการคำนวนแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) ให้เป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้วผ่านการกดเครื่องคิดเลขทางการเงิน…

หยิบใส่ตะกร้า