pg slot pg slot judi online slot gacor terbaik slot gacor slot gacor 2023 slot gacor maxwin slot demo slot gacor maxwin slot deposit pulsa slot demo slot demo slot terbaik slot deposit pulsa http://dinkes.tarakankota.go.id/wp-content/uploads/2023/ slot gacor slot demo slot gacor slot gacor pg slot https://e-platform.asean.org/ slot gacor
เตรียมสอบ

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 (เหมาะสำหรับรอบสอบ รอบที่ 4/2566) วันที่ 1 - 14 กันยายน 2566

เตรียมสอบ ฿3,700

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป…

หยิบใส่ตะกร้า

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 (เหมาะสำหรับรอบสอบ รอบที่ 4/2566) วันที่ 1 - 14 กันยายน 2566

เตรียมสอบ ฿3,700

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป…

หยิบใส่ตะกร้า

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 (เหมาะสำหรับรอบสอบ รอบที่ 4/2566) วันที่ 1 - 14 กันยายน 2566

เตรียมสอบ ฿3,700

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning) กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป…

หยิบใส่ตะกร้า

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 ปรับปรุง (เหมาะสำหรับรอบสอบ รอบที่ 4/2566) วันที่ 1 - 14 กันยายน 2566

เตรียมสอบ ฿3,700

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป…

หยิบใส่ตะกร้า

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 (เหมาะสำหรับรอบสอบ รอบที่ 4/2566) วันที่ 1 - 14 กันยายน 2566

เตรียมสอบ ฿3,700

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป…

หยิบใส่ตะกร้า

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน รุ่น 2/66

เตรียมสอบ ฿10,000

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 (ชุดวิชาที่ 6) อบรมเชิงปฎิบัติการในการวางแผนการเงินจากข้อสอบเก่าทั้งกรณีศึกษาย่อย…

หยิบใส่ตะกร้า

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน รุ่น 1/66

เตรียมสอบ ฿10,000

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 (ชุดวิชาที่ 6) อบรมเชิงปฎิบัติการในการวางแผนการเงินจากข้อสอบเก่าทั้งกรณีศึกษาย่อย…

หยิบใส่ตะกร้า

1-DAY FINANCIAL CALCULATOR 1 วันกับการทำลายกำแพงการคำนวนแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) ให้เป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

เตรียมสอบ ฿4,500 ฿3,900

1-Day Financial Calculator "เพียง 1 วันกับการทำลายกำแพงการคำนวนแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) ให้เป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้วผ่านการกดเครื่องคิดเลขทางการเงิน…

หยิบใส่ตะกร้า