• หน้าแรก
  • คอร์สเรียน
  • เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 46 Online วันที่ 1 - 7 กันยายน 2565

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 46 Online วันที่ 1 - 7 กันยายน 2565

แบบทดสอบเสมือนจริง (Mock Examination) การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

เนื้อหาของคอร์สนี้

-
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน (ข้อ 1 - 53) 2:24:30
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (ข้อ 54 - 64) 10:23
จรรยาบรรณสำหรับนักวางแผนการเงิน (ข้อ 65 - 85) 41:55
-
Bonus! - แบบฝึกหัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (100 -ข้อ) 2:13:58
ทบทวนเนื้อหาจรรยาบรรณสำหรับนักวางแผนการเงิน 1:23:22